Palvelut

Alkavat yritykset

Liiketoimintasuunnitelmat

Kannattavuus- ja rahoituslaskelmat

Yritysten perustaminen

Taloushallinnon järjestäminen

 

Yrityksen kehittäminen

Kannattavuuden arviointi

Tulosraportoinnin parantaminen

Taloushallinnon tehostaminen

Investointien suunnittelu

 

Yrityksen muutostilanteet

Yrityskaupat; osakekaupat, liiketoimintakaupat, 

arvonmääritys, rakennesuunnittelu, sukupolvenvaihdoshuojennukset

Yritysjärjestelyt; toimintamuodon muutokset (tmi -> ky -> oy), fuusiot,

jakautumiset, liiketoimintasiirrot, osakevaihto

Yrityksen lopettaminen

 

Tarkastuspalvelut

Lakisääteinen tilintarkastus (KHT)

Välitilinpäätösten ja laskelmien tarkastus

TEKES- ja muut avustustilitykset

Erillislausunnot

 

Verotus

Yrityksen ja omistajien ennakoiva verosuunnittelu

Osingonjaon verotus

Vastineet selvityspyyntöihin ja verotarkastuskertomuksiin